กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก ผลิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์กระจูด สินค้า OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Mobile : 091 825 6138 , 089 926 1175 Tel. / Fax. : 077 294 008

kajood_surat@yahoo.com

     กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจูด หัตถกรรมจักสานจากต้นกระจูดในรูปแบบเครื่องจักสาน และการตัดเย็บผลิตภัณฑ์กับวัสดุอื่นผสมผสานความทันสมัย เพื่อเป็นของใช้ ของที่ระลึก ของขวัญ ของฝาก ตะกร้าบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วัสดุตกแต่งภายใน ของใช้ภายในโรงแรม ฯลฯ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เส้นใยจากกระจูดพืชตามธรรมชาติในท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกระจูดเมื่อนำมาผึ่งแดดให้แห้งจะมีคุณสมบัติเป็นเส้นใยที่เหนียว สามารถนำมาทำงานหัตถกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ

     กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก เป็นผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งผลิตสินค้าหัตถกรรมจักสานจากต้นกระจูด เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สะสมและสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน กว่า 20 ปี ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดสรรเป็นสินค้าหัตถกรรมคุณภาพ และได้รับมาตรฐานสินค้า OTOP ระดับประเทศ ผลิตภัณฑ์กระจูดเริ่มมีความนิยมและเป็นที่รู้จักจากสินค้าหัตถกรรม OTOP เช่น เสื่อกระจูด ตะกร้ากระจูด กระเป๋ากระจูด สมุก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย จนปัจจุบันกลุ่มฯ ได้พัฒนารูปแบบของสินค้าหัตถกรรมให้มีความหลากหลายและทันสมัยโดยการจักสานและตัดเย็บ  เช่นกระเป๋าเดินทางแบบมีล้อ แฟ้ม ปกเมนู ปกเมนูร้านอาหาร กระเป๋าเอกสาร บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ข้าวสารจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อให้สินค้าหัตถกรรมตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

   อ่านต่อ...
ตัวอย่างสินค้าหัตถกรรมกระจูด   10 รายการ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กระจูดตามแบบที่ลูกค้าสั่งผลิต  ดูสินค้า OTOP ทั้งหมด
580448
หมอนกระจูดผ้าปาเต๊ะ
580206
ปกเมนูอาหาร 10P
560004
ตะกร้าของใช้
580450
กระเป๋ากระจูดสีธรรมชาติ
580865
แฟ้มเมนูอาหาร 4P สีดำ
570501
ปกเมนูอาหาร หุ้มหนังเทียม
580209
แฟ้มเมนูอาหาร แบบห่วง
580855
กระเป๋ากระจูด
580859
ตะกร้ามีฝาปิดลายขัด
580211
กล่องเอกสาร
ผลิตภัณฑ์กระจูด  150 รายการ
ผลิตภัณฑ์กระจูด สินค้าหัตถกรรม OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เหมาะสำหรับเป็นของใช้หรือของฝาก เช่น เสื่อกระจูด กระเป๋ากระจูด แฟ้มเอกสาร ปกเมนูอาหาร ปกเมนูร้านอาหาร ของใช้ในโรงแรม บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  ดูสินค้า OTOP ทั้งหมด
580858
ตะกร้ากระจูดมัดย้อม
580852
กระเป๋ากระจูด
kajood004
kajood004
580228
กระเป๋าเดินทางสีน้ำตาล
570901
กล่องใส่ของมีฝาปิด
580857
กระเป๋าเป้กระจูด
580446
กระเป๋ากระจูด
580227
กระเป๋ากระจูด
580217
เสื่อกระจูดสุราษฎร์ธานี
570510
ตะกร้ากระจูดใส่ของ 5 ขนาด
580853
เสื่อกระจูด
580442
กระเป๋าเป้แฝก

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด บ้านห้วยลึก
31/1 หมู่ 6 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130   แผนที่
โทร : 091 8256138, 089 9261175 แฟกซ์ : 077 294008
E-mail : kajood_surat@yahoo.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2557-2560 kajood.com