Kajood
วิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก
หัตถกรรมจักสานกระจูด

สินค้าหัตถกรรมจักสานกระจูด

ภูมิปัญญางานหัตถกรรมจักสานกระจูด

        กระจูดเป็นพืชในท้องถิ่นของภาคใต้ เจริญเติบโตในพื้นที่มีน้ำท่วมถึง เช่นทุ่งหรือป่าพรุ ลำต้นกลมกลวงเป็นข้อแต่รีดให้แบบได้ ในตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ลุ่มที่ต้นกระจูดเติบโตได้ตามธรรมชาติ บรรพบุรุษในท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากกระจูดที่ตากแห้งแล้วเพื่อจักสานเป็นเสื่อ กระบุง กระสอบ สมุก ตะกร้า ฯ เพื่อใช้ใส่สิ่งของต่างๆตามวิถีชีวิต ความรู้ที่สะสมและถ่ายทอดมายาวนานเกิดเป็นงานหัตถกรรม และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าถึงปัจจุบัน

สมุก
สมุก

จักสานกระจูดเป็นทรงกลม แปดมุม มีฝาปิด ในอดีตใช้สำหรับใส่ของใช้

กระบุง
กระบุง

จักสานฐานเป็นสี่มุมด้านเท่า ตัวเป็นทรงกระบอก สูงต่ำตามลักษณะการนำไปใช้งาน

เสื่อ
เสื่อกระจูด

สานกระจูดเป็นผืนกว้างยาวตามขนาดของต้นกระจูด สำหรับใช้ปูนอน หรือใช้รองตากข้าวเปลือก

เบาะรองนั่ง
เบาะรองนั่ง

การสานกระจูดเป็นทรงกระบอก ใส่นุ่นไว้ด้านใน แล้วสานปิดหัวปิดท้าย สำหรับใช้รองนั่ง

พัฒนาต่อยอด

         กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก เป็นผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งผลิตสินค้าหัตถกรรมจักสานจากต้นกระจูด เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สะสมและสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน กว่า 20 ปี ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดสรรเป็นสินค้าหัตถกรรมคุณภาพ และได้รับมาตรฐานสินค้า OTOP ระดับประเทศ ผลิตภัณฑ์กระจูดที่รู้จักจากสินค้าหัตถกรรม OTOP เช่น เสื่อกระจูด ตะกร้ากระจูด กระเป๋ากระจูด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย จนปัจจุบันกลุ่มฯ ได้พัฒนารูปแบบของสินค้าหัตถกรรมให้มีความหลากหลายและทันสมัยโดยใช้การจักสานและตัดเย็บ เช่นกระเป๋าเดินทางแบบมีล้อ แฟ้ม ปกเมนู ปกเมนูร้านอาหาร กระเป๋าเอกสาร บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ข้าวสารจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อให้สินค้าหัตถกรรมตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
ตะกร้าและกล่องกระจูด
ตะกร้าและกล่องกระจูด
ปกเมนูและแฟ้มเอกสาร
ปกเมนูและแฟ้มเอกสาร
ผลิตภัณฑ์กระจูด
ผลิตภัณฑ์กระจูดใช้งานทั่วไป

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานกระจูด

ผลงานหัตถกรรมจักสานกระจูดทั้งแบบดั่งเดิม และแบบตัดเย็บให้สามารถนำไปใช้งานตรงความต้องการของลูกค้า

กระเป๋ากระจูด สีธรรมชาติ
กระเป๋ากระจูด สีธรรมชาติ
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด สีย้อม
เสื่อกระจูด เสื่อลายยกดอก
เสื่อกระจูด ลายสอง
เสื่อกระจูด
แผ่นรองจาน กระจูด

 ดูผลงานทั้งหมด

×

วิสาหกิจชุมชน

ความเป็นมา

กระจูดอยู่ในวิถึชีวิตประจำวันของคนท้องถิ่นภาคใต้มาตั้งแต่ดั่งเดิม จนประมาณปี ๒๕๒๗ มีการส่งเสริมศิลปาชีพ แม่เฒ่าเพียร นิ่มเผือก จึงได้สานสมุกให้กำนันส่งเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเข้าประกวด ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศ จ.นราธิวาส และได้รับรางวัลในครั้งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับความสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ลูกหลานหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อให้เป็นประโยชน์ สร้างรายได้แก่ชุมชน และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

วิสาหกิจชุมชน

หัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก

จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ โดยนำภูมิปัญญาซึ่งถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายาย ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัย นำไปใช้งานได้หลากหลาย มีการการจัดการที่ดีทำให้สินค้ามีคุณภาพ ขยายตลาดเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด


เรียนรู้หัตถกรรมจักสานกระจูด


จากภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมและการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ทันสมัย จึงสามารถผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จักสานคุณภาพ โดยได้รับมาตรฐานสินค้า OTOP ระดับประเทศ บริหารจัดการด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อผลิตผลงานหัตถกรรมฝีมือคนไทยและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นรายได้ให้กับชุมชน จากระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ในการทำงานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษได้สืบทอดสู่ลูกหลาน เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

สนใจ สัมมนา ดูงาน งานหัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก ติดต่อคุณปิ้ล โทร. 089-926-1175 (กรุณานัดล่วงหน้า)

เรียนรู้งานหัตถกรรมจักสานกระจูด

ติดต่อเรา

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก จ.สุราษฎร์ธานี

31/1 หมู่ 6 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

091 825 6138 , 089 926 1175

kajood_surat@yahoo.com

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก สุราษฎร์ธานี