Kajood

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก

ผลิตภัณฑ์ประเภท กระเป๋ากระจูด

กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด สีธรรมชาติ
กระเป๋ากระจูด สีธรรมชาติ
กระเป๋ากระจูด สีธรรมชาติ
กระเป๋ากระจูด สีย้อม
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋าใส่เอกสาร
กระเป๋าใส่ของขวัญ
กระเป๋าเป้
กระเป๋าเป้
กระเป๋าถือ
กระเป๋าถือ
กระเป๋าถือ
กระเป๋าถือ
กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าเอกสาร
กระเป๋าสตางค์
กระเป๋าใส่เอกสาร

ดูก่อนหน้า ดูถัดไป

×

ติดต่อเรา

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก จ.สุราษฎร์ธานี

31/1 หมู่ 6 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

091 825 6138 , 089 926 1175

kajood_surat@yahoo.com

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก สุราษฎร์ธานี